Privacyverklaring

Dit is de beknopte samenvatting van de privacyverklaring van de Rooms Katholieke Sportvereniging Door Samenwerking Groot (RKSV DSG), Kamer van Koophandel-nummer 40530112. In deze privacyverklaring (DSG_Privacyverklaring_AVG) ligt vast welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden wij deze persoonsgegevens gebruiken en welke maatregelen wij treffen om te voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1. Wij verwerken (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u (of uw kind):
a) lid wordt;
b) zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
a) naam;
b) adres;
c) e-mailadres;
d) telefoonnummer;
e) geboortedatum;
f) geslacht;
g) bankrekeningnummer;
h) lidmaatschapsnummer;
i) foto (voor spelende leden).

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:
a) het lidmaatschap te effectueren, onder andere door inschrijving bij het NHV;
b) contact met u op te nemen of te onderhouden;
c) nieuwsbrieven of andere informatie in verband met de vereniging te verzenden;
d) incasso van verschuldigde bedragen uit te voeren.

  1. Informatie: wijzigen, verwijderen, inzage, verwijderen of bezwaar

U kunt contact opnemen met het bestuur via info@dsghandbal.nl voor:
a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
c) inzage in de persoonsgegevens;
d) correctie, beperking, verwijdering van de gegevens;
e) bezwaar tegen het gebruik van (sommige van) de gegevens.

  1. Beveiliging

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

  1. Vertrouwenscontactpersoon

Onze vereniging is aangesloten bij de Handbalbond. In geval van grensoverschrijdend gedrag vragen wij u dit te melden bij de vertrouwenscontactpersoon van Handbalvereniging DSG.